Fjällvägen 17
Byggklar tomt med fina förutsättning på Söderåsen i trevliga Tingdals-områdetantastiska förutsättningar. Kommunalt VA. Möjlighet till fiberanslutning. Köparen väljer själv hustyp ur Västkustvillan/Västkuststugan/Boro-hus digra utbud.
https://www.vastkustvillan.se/kontakta-oss/helsingborg/lediga-tomter-i-helsingborg/tarnan-2-naturnara-tomter-i-astorp/.
Objektbeskrivning
Fastigheten
Åstorp Tärnan 2 (friköpt)
Byggnad
Vatten:
Vatten saknas
Avlopp:
Avlopp saknas
Ekonomi
Pris:
390 000 kr
Driftskostnad:
-
Taxeringsvärde:
95 000 kr(fastställt avs år 2018)
Typkod:
210, Småhusenhet, tomtmark
Servitut, planbestämmelser mm
Servitut: Rättigheter-förmån: Officialservitut Väg

Planbestämmelser: Stadsplan (1979-09-07) , Detaljplan (1989-01-30) , Grundvattenskydd (1974-06-11)
Fastighetskarta
Bostadsfakta
PRIS
390 000 kr
Henrik Norberg
Mäklarbyrån
Henrik Norberg
Fastighetsmäklare
Tel 0708-14 88 35
henrik@maklarbyran.se
Intresseanmälan